Bergen Aero Klubb

Skadeoppfølging BAK

Diverse skjema

Nye rutiner for skaderapportering

Ny og forenklet rutine som trer i kraft 1.4.2016.

Vi gjør rutinen litt mindre byråkratisk. Det betyr at vi fortsatt skal inspisere flyet for skader før og etter flyging, men du trenger ikke lengre å kvittere på egenmeldingsskjemaet som vi innførte for et år siden. Men, oppdager du skader – eller selv påfører flyet skader så skal disse fortsatt meldes.

Last ned (PDF)