Bergen Aero Klubb

Flyparken


Per dags dato har klubben 4 fly til disposisjon. 2 Piper, 1 Cessna og 1 American Champion Acro.